Tandartstoerisme in Hongarije

Door de wereldwijde economische crisis belandde Hongarije in2009 ineen diepe recessie. Na een flinke krimp van 6,3 procent krabbelt de economie langzaam uit het dal. Een bescheiden economische groei van 0,3 % zal naar verwachting dit jaar verder uitgroeien naar een groei van 2,5 %. Eén sector van de economie lijkt in het geheel niet door de recessie te zijn geraakt, het zogenaamde tandartstoerisme.

Gasthof voor tandartspatienten in Mosonmagyaróvár (West Hongarije)

Gasthof voor tandartspatienten in Mosonmagyaróvár (West Hongarije)

Tandartstoerisme in Hongarije is al jarenlang een bekend verschijnsel. Voor de val van de muur in 1989 kon een kaakchirurgische behandeling bij een goedkope maar gekwalificeerde tandarts al gecombineerd worden met een aangenaam verblijf in een hotel. De organisatie rondom de gang naar de Hongaarse tandarts was nog low profile. Meestal vertrok de westerse patiënt op eigen initiatief zonder tussenkomst van bemiddelingsbureaus. Inmiddels is het tandartstoerisme uitgegroeid tot een heuse industrie met name in het westen van het land. De combinatie van een goedkope prothesebehandeling met toeristische uitstapjes blijkt een gouden greep.

Precieze groeicijfers in deze specifieke toeristische sector zijn niet bekend. De bezetting van het aantal hotelkamers zijn de laatste jaren in elk geval verdubbeld. Voor een belangrijk deel is deze verdubbeling te danken aan tandartspatiënten uit West-Europa en Noord-Amerika. Ook geven de vele uithangborden van particuliere tandartsen in de West-Hongaarse steden aan dat deze sector springlevend is. Vooral de steden Sopron, Mosonmagyaróvár, Héviz, Szombathely en Győr profiteren van het tandartstoerisme. Naast hotels en pensions maken restaurants en taxibedrijven gouden tijden door dankzij de toestroom van patiënten uit het Westen. De meeste van deze patiënten komen uit Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland naar de grensregio. Maar ook Budapest ontvangt vooral Britse en zelfs Canadese en Amerikaanse klanten voor een gebitscorrectie.

De wereldwijde financiële crisis heeft een gunstige uitwerking gehad op het tandartstoerisme in Hongarije. Naar West-Europese maatstaven is de prijskwaliteit verhouding van een kaakbehandeling in Hongarije zeer gunstig. Men betaald veel minder dan de helft  voor een implantaat of een conventionele prothese dan in  Groot-Brittannië, Zwitserland of  Oostenrijk. Omdat veel West-Europeanen nu minder te besteden hebben is de stap om naar Hongarije te gaan voor een kaakchirurgische behandeling daarom snel gemaakt.

De Hongaren kunnen veel goedkoper werken dankzij de lage loonkosten in het land. Deze kosten beslaan doorgaans de helft van het totale bedrag dat voor een behandeling berekend wordt. Ondanks de transportkosten met auto of vliegtuig blijft het daarom aantrekkelijk voor de patiënt uit West-Europa om in Hongarije een behandeling te ondergaan.

Tandheelkundige bedrijven doen hun  beroep op tussenpersonen of gaan zelf op pad om klanten te werven. Sinds een aantal jaren worden in Groot-Brittannië, Zwitserland en Duitsland campagnes  gevoerd door  plaatselijke werving- en selectiebureaus om klanten te strikken. In opblaasbare tenten ondergaan aspirant-patiënten een tandheelkundig onderzoek voor het verkrijgen van advies. Tijdens de wervingscampagne worden ook zogenaamde ‘probleemoplossende’  evenementen  georganiseerd. Voormalige patiënten doen dan daarbij hun verhaal om twijfelende klanten over de streep te trekken.

Dankzij het tandartstoerisme hebben de tandartszakenlieden inmiddels een aanzienlijke kapitaal vergaard. Hun bedrijfswinsten worden niet alleen herbelegd in de modernste tandheelkundige apparatuur. Ook zorgen tandartsen voor de huisvesting van hun klanten in eigen pensions. En daar waar pensions zijn, zijn ook restaurants nodig. Deze blijken in de grensstad Sopron voor een groot deel in bezit te zijn van tandartsen.

This entry was posted in Artikelen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply